Ikinari Steak

ABOUT US

CONTACT US

Informations

ร้านสเต็กที่กำลังมาแรง Ikinari Steak สาขาถนนสวนสาธารณะชิบุยะ

 

ไปมาแล้ว!ร้าน Ikinari Steak สาขาถนนสวนสาธารณะชิบุยะ ซึ่งเป็นร้านที่เดินจากสถานีรถไฟชิบุยะประตูทางออกฮะจิโค เดินไปประมาณ 3 นาที  ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆร้าน Onitsu Tiger (ร้านรองเท้า) ที่คนไทยต่างรู้จักกันดีที่สาขาชิบุยะ

และ ร้านสเต็กนี้เป็นแบบยืนกินที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในญี่ปุ่นในขณะนี้!

 

Rib Roast Steak  1  กรัม 5.5 เยน

Sirloin Steak 1 กรัม 7 เยน

Fillet Steak 12 กรัม 8 เยน

 

http://ikinaristeak.com/shopinfo/shibuyapark/